OM KROPSTERAPI

Hvad er en Somatisk forandringsproces?

En somatisk forandringsproces er en række somatiske lærings og trænings sessioner, hvor du træner din evne til at øge din krops-opmærksomhed, som leder til aktivering af kroppens naturlige helingsproces. I sessionerne bruger jeg berøring, åndedræt, beskrivelse, opmærksomhed og instruktion til at foranledige dette.

Du vil bl.a. opnå mere energi, reduktion af symptomer, forløsning af holdte mønstre, et øget velbefindende, ro mm. Det leder til en indre oplevelse af nye kvaliteter. Disse kvaliteter (f.eks. mod, styrke, forbundethed) kan du anvende til at forandre ting i dit liv, som er relevant for dig.

Hvad sker der i en session?

Hver session er en rejse, hvor vi følger din krop, og jeg fletter det, kroppen bringer, sammen med begivenheder i dit liv på en måde, der tillader dig at droppe gamle somatiske mønstre og transformere dem til kropslige ressourcer, som tillader nye kvaliteter og muligheder at manifestere sig.

Sådan ser en session (nogenlunde) ud

  1. Vi beskriver din situation, hvad du ønsker at forandre og hvad du oplever i kroppen.
  2. På briksen skaber vi først nok energi så kropsopmærksomhed øges og læring kan finde sted.
  3. Du lærer nu at mærke hvordan fastlåste reaktioner og vaner kommer til udtryk i din krop og dit sind.
  4. Du lærer at stoppe de mønstre som ikke gavner dig i dag.
  5. Du oplever forandringen og mærker kroppen på nye måder, samt praktisere det du har lært.
  6. Du hviler i ca. 5-7 min., så din krop kan integrere det, vi har arbejdet med.


Alle sessioner er forskellige og ovenstående tilpasses løbende efter din krop. Punkt 2-5 foregår på min briks eller i andre relevante positioner – typisk siddende eller stående.

Sessionerne varer ca. 60 minutter. Den første session varer længere, da vi først har en indledende samtale. 

En somatisk forandringsproces starter med at afklare dit mål

Den første session starter med en samtale, hvor du artikulerer dine ønsker om at forandre noget. 

Målet for forandring kan for eksempel være kropsligt, hvor du eksempelvis kan arbejde med et ønske om at stoppe et fysisk symptom (e.g. smerte), få større bevægelsesfrihed, lære at stoppe hovedpine, spændinger mm.

Målet kan også omhandle situationer i dit liv, som ikke er tilfredsstillende eller hvor du mangler frihed. Eksempler på mål kunne være at lære at være direkte, at tage beslutninger, at håndtere frygt og angst eller tillade intimitet mm.

Den første session danner således baggrund for fastsættelsen af et mål for forløbet… altså hvad er det du ønsker at stoppe og hvad vil du lære i stedet. 

Efter samtalen arbejder jeg direkte på din krop. Dette betyder, at du skal ligge på briksen og er delvist afklædt (du beholder trusser / tanktop på). I slutningen af sessionen ligger du og hviler med tæpper på inden vi afslutter.

Efterfølgende ugentlige sessioner i et forløb varer ca. 60 minutter. I disse sessioner starter vi med et kort tjek ind om hvad der har forandret sig / du er blevet mere opmærksom på i forhold til det tema vi arbejder med. Derefter arbejder jeg direkte på kroppen.

I løbet af forløbet vil jeg fra tid til anden give dig træning hvis det er relevant og du har lyst til det. Træningen vil være meget varieret (e.g. fysiske øvelser, øvelser i at være opmærksom, skrive øvelser mm.), men fælles for al træning er, at det handler om at øge din kropsopmærksomhed.

HVORDAN VIRKER DET?

Regelmæssighed er en af de faktorer, er afgørende for at den forandring du ønsker at se, kan finde sted. Der er tale om en læring og heling, så i hver session lærer du noget, som også styrker kroppen helingsproces og bringer dig et skridt videre mod dit mål.

Vi mødes hver uge. Dette gør indlæringen mest effektiv. De gamle mønstre i kroppen, som er dem du lærer at forløse, er stærke og har dybe rødder. Går der meget længere end en uges tid “overtager” det velkendte hurtigt igen og effekten af læringen og muligheden for heling reduceres.

Det er klart, at der undervejs opstår sygdom, ferie, kalender udfordringer o. lign, som skaber nogle huller i denne regelmæssighed. Det er ikke et problem.

Hvorfor et forløb?

Vi har automatisk gentaget det somatiske mønster, der skaber symptomet eller en adfærd, i mange år. Det vil derfor typisk tage tid for kroppen at aflære den underliggende mekanisme og tillade noget nyt i livet. Oplevelsen af forandring opleves gennem forandring i kroppen og i relation til din omverden over tid. Forandringen vil opleves både som små fremskridt og store kvantespring.

I et forløb (afhængigt af hvilket du vælger) lærer du også at træne på egen hånd, det du lærer i lærings-sessionerne. Således har vores samarbejde større effekt på dit liv og du kan mere og mere foranstalte den forandring du ønsker.

Du står bag dit mål

Det er vigtigt, at du står bag dit forløb og det mål vi arbejder imod. Det der sker i forløbet er ikke magi. Jo mere du giver dig til processen, jo mere vil du opleve de forandringer, du ønsker at se.

Imellem sessionerne lærer og heler du også. Fokus for indlæringen og træningen er altid at øge din kropsopmærksomhed sådan, at det bringer dig tættere på det mål, du har.  Vær opmærksom på hvordan du håndterer din tilstand eller lidelse; bemærk den måde du går på, står, trækker vejret, bevæger dig, mærker, tænker og handler i forskellige situationer.

Hvis du udelukkende relaterer dig til det du oplever efter sessionerne, til omgivelserne eller din tilstand, som et problem der skal løses og at det er nødvendigt at få noget til at forsvinde, da overskygger dette værdien af den indlæring som oplevelserne repræsenterer. Med andre ord, alt hvad du oplever er altid en mulighed for at lære noget. I den forstand er der ingen uønskede oplevelse og andre som er mere værdifulde.

At lære er at hele

Kropsterapi kan gennem krops-centrerede værktøjer hjælpe dig med at forløse traumer, angst, smerte og gamle overbevisninger, som er forankret i din krop, så du rykker ud af det fastlåste.

Du lærer gennem bevægelse, berøring, åndedrætsarbejde og kropscentrerede øvelser at bruge din ‘fysikalitet’ til at skabe den forandring, du ønsker.  Sådan får du det bedre og står 100% i dit liv.

Den somatiske proces forløser traumer og stress lagret i din krop. Gennem denne proces lærer du at bevæge dig med opmærksomhed og opleve sig selv indefra og hel.
 
Når du heler, opdager du sig selv på ny. Du oplever glæden ved at være dig. Du lærer værktøjer, så du styrer dit liv, med mere frihed til at være og handle i situationer, hvor du før var låst fast.
 

ET PAR ORD OM SMERTE OG FRYGT

Smerte og frygt er naturlige dele af vores overlevelsesmekanisme.

Smerte er en stærk kommunikator og kroppens måde at signalere, at den har brug for opmærksomhed. Vi har aldrig lært at håndtere smerte, og for det meste er vi bange for at opleve den.

Der er forskellige niveauer af smerte. Men fælles er, at vi føler os ude af kontrol i smerteoplevelsen. Så vi gør alt for ikke at mærke smerte lige meget hvilken smerte det er, fysisk eller hjertesmerte. F.eks. ved at ignorere den eller dramatisere den. 

Formår du at bringe opmærksomhed til oplevelsen af smerte i stedet for at reagere, blokerer du ikke kroppens naturlige helingsmekanisme, som så håndterer smerten mens din krop restituerer, genopbygger og reparerer.

Frygt er vores indre advarselssystem og en del af vores overlevelsesmekanisme. Vi ved ikke længere, hvordan vi udnytter denne ressource. Det er der mange grunde til, som vi ikke ofte ikke er bevidste om. Men resultatet er, at vi er blevet bange for vores egen frygt. Så vi fryser med vores frygt, i stedet for at tappe ind til den energikilde, den er. En energikilde med et potentiale for mange af vores kvaliteter som f.eks. klarhed, fokus, hurtighed og stilhed.

De fleste anser frygt for en negativ oplevelse, som de ikke ønsker at have. De bruger meget energi på at undgå situationer, som kan udløse frygt. De forsøger at ignorere den, være følelsesløs overfor den, eller bliver meget bange for selve frygten. 

I forsøget på dette begynder de at gentage de samme ting i livet, uden at turde lytte til deres ønsker og drømme og mangler energi til at forandre noget.

SOMATISKE FORANDRINGSPROCESSER

Somatisk eller kropslig transformation sker, når din krop fordøjer gamle oplevelser som sidder i kroppen og dræner dig. Når kroppen gør sig fri af disse, genvinder du samtidig energi, som var lageret i oplevelserne.

Den energi bruger kroppen til at skabe balance og homøostase. Du opnår en helhedsoplevelse, som bringer dig nærmere den, du ved, du er og kan lide at være.

Du får adgang til dit kropslige potentiale. Det giver en helt anden mulighed for at tackle det, som livet smider din vej, uden at det stresser og dræner dig.

Visse mønstre bliver med os i lang tid

Alt hvad der sker i livet bliver ikke kun oplevet af vores sind men også gennem vores krop. Visse oplevelser, som ofte er blevet gentaget eller har været meget stærke, efterlader spor i kroppen – lidt ligesom dit krops aftryk i en skum madras.

Disse oplevelser og den måde vi ubevidst holder dem i kroppen, former vores krop. Hver gang der er en vis impuls, som minder om en vis situation fra fortiden, gentager vi den samme reaktion – vi begrænser vores åndedræt, spænder visse steder i kroppen, oplever visse symptomer, som fysisk smerte. Med det kan følge et vist humør. I det øjeblik oplever vi alt omkring os fra det standpunkt og mister vores mulighed for at vælge frit.

Visse mønstre bliver med os i lang tid: ”jeg er ikke god nok”, ”jeg er for meget”, ” jeg er nødt til at arbejde hårdt”, for at nævne et par.

Jeg arbejder på en struktureret måde og lærer dig at øge din krops-opmærksomhed, som giver dig adgang til kropslige ressourcer. Det sker gennem en indlærings-udveksling i et partnerskab mellem instruktør og klient, hvor kroppen er fokus.

Øget kropsopmærksomhed opnås gennem forskellige teknikker: berøring, bevægelse, fysiske øvelser, instruktion og beskrivelsesværktøjer. Det læres gennem kroppen og du lærer at være mere fysisk. At være mere fysisk vil bl.a. sige, at du lærer at øge energien i kroppen og tillade nye oplevelser og kvaliteter, f.eks. styrke, glæde eller stilhed.

Du har somatiske mønstre, som bevirker at du reagerer automatisk og ikke ud fra din frihed. Når transformation af dine somatiske mønstre lykkes, så stopper automatikken, og du får adgang til en enorme energi, som har været investeret her. Du kan nu brude den energi til at bevæge dig mod velvære og sundhed, og ændrer på utilfredsstillende situationer i dit liv.

Book en gratis afklaringssamtale

Kontakt mig for en samtale og lad os sammen afklare hvordan jeg kan hjælpe dig. Denne indledende afklaringssamtale er gratis, og på ingen måder bindende.