3 grunde til at slippe kontrol og lade din krop føre dig

Når du holder fast i en følelse kontrol – bevidst eller ubevidst – på tidspunkter, hvor du reelt ingen kontrol har, så påvirker det dit velbefindende og zapper din energi. Når du lærer at slippe denne form for kontrol, så kommer du i bevægelse. Det gavner din krop, som genvinder sin energi og du får flere ressourcer at trække på.

Oplevelsen af kontrol giver dig falsk tryghed

Kender du følelsen af at skulle slippe noget eller nogen, men du holder stadig fast i noget, du oplever som kontrol?

Oplevelsen af at have kontrol (også selvom du slet ikke har kontrol i en situation), er noget der får os mennesker til at føles os trygge. Det dæmper oplevelser som frygt og ubehag.
Er det ikke en god ting?

Jo… Men det er en falsk tryghed. Og adfærden har nogen utilsigtede konsekvenser

Vi kender alle den type situationer, hvor vi egentlig godt kan mærke, at vi ikke har kontrol, men det gør os bange, og så prøver vi at kontrollere frygten.

Frygten er de kropslige fornemmelser, som situationen udløser. F.eks. hjertebanken, kuldegysninger, sammentrækninger i solar plexus, bævren i knæene, ubehag. Du forsøger at sætte en prop i og få ro på, så du ikke mærker, det du mærker så kraftigt.

Jeg oplevede det for nylig, da min søn blev indlagt med en livstruende lidelse. Det udløste en massiv oplevelse af frygt i min krop, som forstærkedes af at jeg ikke kunne gøre noget for at hjælpe ham. Andet end at sidde der sammen med ham igennem forløbet.
(PS min søn er raks nu og har det rigtig godt).

Utilsigtede konsekvenser

I situationer, som er ude for din kontrol, men hvor du alligevel forsøger at kontrollere, koster det dig en masse energi, som du spilder.

Det er faktisk en af grundende til, at du bliver udmattet. Jeg oplever det hos stort set alle mine klienter. Forsøg på kontrol medfører, at du overspænder dine muskler, og det føre til rigide måder at holde kroppen på og det zapper sin energi læs (lidt mere om det længere nede).

Det betyder også at du har svært ved at omstille dig, at følge med forandring, at følge med en bevægelse. Din balance bliver påvirket og stabilitet påvirkes.

En anden konsekvens er oplevelsen af at være splittet. Det oplever du f.eks. som ’at gå ved siden af sig selv’, eller ’at undgå at mærke visse dele af dig selv’. Eller ’at kigge på dig selv udefra’.

Det gør, at du ikke er forbundet til hele dig. Og der, hvor du ikke mærker dig selv, har du blinde områder. De blinde områder kan være konkrete områder i kroppen, f.eks. maven. Det gør så at du ikke har adgang til al den energi, du egentlig har i dig. Og det afskærer dig fra områder af dig, som holder nogle af dine vigtigste ressourcer.

Lad dig føre med strømmen og få nye muligheder

Du fornemmer måske allerede, at der er nogle gode grunde til at slippe kontrol. Og samtidig fylder ideen om at gøre dig måske også med ubehag.

Så lad mig give dig 3 gode grunde til at slippe kontrol og lade dig føre med strømmen. Og samtidig anerkende, at det kræver både lyst og mod.

Lyst er motivation, og den kommer ofte når du ikke længere kan leve med status quo. Når det gør for ondt og du lider og den oplevelse fylder så meget at din livskvalitet og evne til at fungere påvirkes. tilstrækkeligt.

Mod kommer af villigheden til at prøve selvom det er nyt, svært, ukendt. Du kender ikke udfaldet endnu af at slippe kontrol, så du skal opdage det, og det kræver mod.

3 grunde til at give slip på kontrol

1. Du opnår reel tryghed, for du mærker kroppen og er derfor i virkeligheden

Når du slipper spændinger og måder, du holder din krop for at kontrollere, relaterer du dig til det der sker nu. Fordi du mærker din krop og mærker gennem din krop. Og din krop er kun i nutiden.

Når du mærker det, som er omkring dig nu, øges din dømmekraft. Den er rodfæstet i virkeligheden omkring dig nu og er ikke delvist sløret af en kontrollerende adfærd.

2. Din krop får det bedre, når du ikke konstant bruger energi på at kontrollere det, som ikke lader sig kontrollere.

Den udmattelse det skaber konstant at spænde og holde din krop på fikserede måder, for at skabe oplevelsen af tryghed, er årsag til en række fysiske symptomer. Det kan være alt fra hovedpine, ondt i f.eks. lænd, skuldre, nakke, problemer med fordøjelse eller søvn. 

Idet du slipper kontrol frigives energi i kroppen, og din krop kan bruge denne energi til at restituere, reparere og regenerere. Og det får du det bedre af.

3. Når du samler din energi i kroppen, øges den, og du har flere muligheder for at agere.

Når du slipper kontrol, slipper du, som sagt, også spændinger. Dit nervesystemer giver slip og dine muskler bliver afslappede. Dette påvirker dine sanser og din ”på vagthed” slapper af. Den er ikke længere referencepunktet for dine bevægelser.

I stedet øges din bevægelsesfrihed og dine bevægelser følge virkeligheden og du bruger sin energi mere effektivt og på ting der virkelig gør en forskel og kan påvirke en situation.

Øv dig i at slippe åndedrætskontrol

TIP: Øv dig i at slippe kontrol af dit åndedræt. Vi har næsten alle et kontrolleret åndedræt. Du oplever det som dit normale åndedræt. Men du bruger helt sikkert ikke hele dit åndedrætspotentiale. Følg linket og prøv denne åndedrætsøvelse. Noter effekten efter øvelsen.

At lade dig føre med strømmen

At have kontrol er så indbygget i den måde, vi lever på nu, så det kræver træning og tid at lykkes. Jo mere du træner det, jo mere vil du opleve frihed i at lade dig føre med strømmen.
At lade dig føre med strømmen, betyder ikke at du giver op på dine ønsker og mål. Tværtimod. Du slipper dem ikke. Men når du stopper med at kontroller, er du villig til ikke at vide, hvor rejsen mod dine ønsker og mål fører hen. Du opdager det undervejs.

Da min søn blev indlagt, var mit højeste ønske naturligvis, at han skulle blive rask.

Jeg valgte samtidig at overgive mig til oplevelsen. Slippe kontrol og mærke det fuldstændige omfang af min kærlighed og min smerte. Trække vejret ind i kærligheden og smerten.

At lade oplevelsen bevæge sig gennem min krop, uden at kontrollere, gav mere ro på, mere veltilpashed i mig.

Min praksis var at lade mig føre med strømmen, så jeg bedre kunne være der for min søn, når der var brug for det, og træde tilbage når jeg intet kunne gøre.

Et skridt ad gangen

Jeg forstår godt, at det kan virke lidt uhåndgribeligt og uoverskueligt, hvordan du kommer i gang med at slippe kontrol.
Det er en træning, en praksis. Og den sker et skridt ad gangen. Du lærer det ved at prøve og fejle og prøve og fejle. Og sådan bliver du bedre og bedre til at slippe kontrol.

Start her. Start simpelt:

  • Skriv ned hvor i dit liv, du ved, at du prøver at kontrollere, men du ved også, at du reelt ingen kontrol har.
  • Vælg det tidspunkt fra listen, som er det enkleste (dvs. ikke et livstema)
  • Luk øjnene og genkald dig situationen/ tidspunktet.
  • Bemærk hvordan du trækker vejret eller ikke trækker vejret. Hvordan kan du beskrive dit åndedræt. Gør dette i 1-2 min.
  • Træk vejret så du ændrer åndedrættet – dybere og mere ekspansivt. Kom ud i områder, hvor du ikke trak vejret dybt før. 1 min.
    • Mærk hvad det sætter i bevægelse. Mærk hvad det forandrer.