Bemærk: der er en øvelse i videoen

Når du vil ud af et fastlåst sted, kan du ikke komme uden om bevægelse.

Din oplevelse af at være låst fast hænger også sammen med at du er låst fast i visse bevægelsesmønstre.

Når du lærer at bryde disse og få mere bevægelsesfrihed, så følger der frihed og nye muligheder.

Du mærker dine kropslige ressourcer, som følge af din frihed til at bevæge sig.

Gennem indefra-styret bevægelse skaber du intim kontakt med dig selv. I den kontakt mærker du energi, ro, eller oplevelsen af at turde eller kunne, eller at noget lige pludseligt ikke virker så skræmmende mere.

Sådan som du kender dig selv i dag, er ikke hele dig. Der er meget mere.

Jeg taler om det i denne VLOG. Inklusiv en bevægelsesøvelse med fokus på at bryde faste bevægelsesmønstre.